Privacy Policy

Bela International waarborgt te allen tijde de privacy van alle gebruikers van haar site. De persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt – naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer – wordt alleen door onszelf gebruikt en is noodzakelijk om de dienstverlening soepeler te laten verlopen.

Alle privégegevens worden vertrouwelijk behandeld. Onze winkels, Bela International, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bela International verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden.